logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest piątek 04 listopada 2022, dziś są imieniny: Karola i Olgierda

Zadania w projekcie

dodano: 2018-09-13 21:04:06

Zadanie 1
Realizacja małych projektów edukacyjnych rozwijających umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, przyrodnicze i społeczne.
Zadanie w ramach popołudniowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III, IV-VIII i III gimnazjum.
36 projektów w czasie 2 lat / 4 semestrów (18 w roku; 9 w semestrze).
1 projekt to 20h w czasie 10 tygodni, po 2 godziny w tygodniu dla 6U (1 uczeń może uczestniczyć max. w 2 projektach).
Rozpoczęcie zadania – III kwartał 2018r.    Zakończenie – II kwartał 2020r.
Każdy uczeń otrzyma ciepły posiłek i będzie miał zapewniony odwóz.
Na zakończenie każdego semestru zostanie zorganizowany Festiwal Nauki Szkolnej, podczas którego uczniowie przedstawią rezultaty pracy, a komisja konkursowa oceni i nagrodzi 3 najlepsze grupy projektowe.
Przeprowadzenie projektów edukacyjnych ma za zadanie aktywizację i integrację uczniów. Na zajęciach rozwijane będą kompetencje kluczowe w tym umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy zespołowej. Zgodnie z nauką metodą projektu edukacyjnego uczniowie samodzielnie wybiorą tematykę, określą cele, zaplanują etapy realizacji, przygotują kostiumy, scenografię, zaproszenia i akcję promującą projekt. Wykonają działania różnorodnymi formami pracy z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w praktyce.

Zadanie 2
Organizacja i realizacja kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum - Szkolne Koła Naukowe.
12 grup (matematyczne x 4gr.; przyrodnicze x 1gr.; biologiczne x 2gr.; chemiczne x 1gr.; fizyczne x 1gr.; z języka obcego x 3gr.)

Jedna grupa to 8 uczniów. Zajęcia odbywać się będą przez 30 tygodni po 2 godziny w tygodniu.
Rozpoczęcie zadania – III kwartał 2018r.    Zakończenie – II kwartał 2020r.
Zadanie w ramach popołudniowych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie otrzymają ciepły posiłek i będą mieli zapewniony odwóz po zajęciach. Każdy uczeń otrzyma komplet: notatnik, długopis, teczkę, przybory, itp.
Zajęcia pozalekcyjne, których celem będzie stworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych, w tym zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językiem obcym.

Zadanie 3
Realizacja dodatkowych zajęć informatycznych z programowania. „Kodowanie na ekranie”

Zadanie dla klas I-V (9 grup) w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą przez 30 tygodni po 1 godzinie w tygodniu. Jedna grupa to 8 uczniów.
Rozpoczęcie zadania – III kwartał 2018r.    Zakończenie – II kwartał 2020r.
Uczniowie będą uczyć się m.in: podstawowej umiejętności kodowania, twórczego myślenia, logiki, pracy indywidualnej i grupowej, systematyczności i koncentracji, rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania z TIK. Zaplanowane są dla lekcje kodowanie z komputerem i bez komputera oraz kodowanie robotów i klawiatury. Zostaną zorganizowane dwa konkursy międzyszkolne „Kodowanie na ekranie” z udziałem uczniów z sąsiednich gmin.

Zadanie 4
Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dla uczniów klas I-III zajęcia ”Czytam piszę i liczę”: 6 grup po 3U
Dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum zajęcia logopedyczne i korekcyjne: 6 grup po 3U.  

1godzina w tygodniu na grupę.
Rozpoczęcie zadania – III kwartał 2018r.     Zakończenie – II kwartał 2020r.
Zadanie w ramach popołudniowych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie otrzymają ciepły posiłek i będą mieli zapewniony odwóz po zajęciach.
Zajęcia dla uczniów głównie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicnej, u których stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć oraz  dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

Zadanie 5
Realizacja wyjazdów edukacyjnych, w tym 7-dniowa Naukowa Zielona Szkoła (czerwiec 2019) oraz 4-dniowa wycieczka do Warszawy (2 grupy po 40 osób - maj 2019 i 2 grupy po 40 osób - maj 2020).

7-dniowy wyjazd połączony będzie z badaniem przyrody i odkrywaniem śladów procesów, jakie zaszły w przeszłości.
Podczas wycieczek do Warszawy zaplanowano zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie Muzeum Techniki, Muzeum Powstania i ZOO. Po powrocie Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać pracę w dowolnej formie na temat wycieczki, np. album zdjęć, sprawozdanie, itp.
Udział w wycieczkach uzależniony będzie od aktywności i postępów w nauce w czasie trwania projektu.

Zadanie 6
Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów
.
Zadanie dla wszystkich uczniów od klas I-III, IV-VIII i III klasy gimnazjum. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1 godziny miesięcznie w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2020r.
Prowadzący zajęcia będą mieli na uwadze wspieranie uczniów w rozwoju osobowości, zainteresowań, umiejętności nabywania wiedzy o zawodach.

Zadanie 7
Realizacja doposażenia klasopracowni matematyki, przyrody, biologii, chemii i fizyki dla dwóch szkół, w tym na zajęcia doświadczeń i eksperymentów.

Zadanie 8  Realizacja doposażenia dwóch szkół w sprzęt i narzędzia TIK do realizacji podstawy programowej i prowadzenia zajęć edukacyjnych w projekcie.

Zadanie 9
Realizacja szkoleń doskonalących pracę nauczycieli z wykorzystania narzędzi TIK na zajęciach dydaktycznych oraz innowacyjnych metod pracy. Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli.

 

Szukaj na stronie

Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 3354414 osób