}
logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest wtorek 07 lipca 2020, dziś są imieniny: Cyryla i Metodego

Plan Pracy Szkoły

dodano: 2019-09-29 19:27:17

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
im. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA 
w STEPNICY
na rok szkolny 2019/2020

Plan opracowany został w oparciu o:
1.    Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
2.    Plan Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.
3.    Koncepcję pracy szkoły.
4.    Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019.
5.    Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły.
Ogólne cele do zrealizowania: 
    stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności, 
    przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji,
    zintegrowanie z rozwojem w sferze psychicznej, społecznej, duchowej i fizycznej,
    zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki, 
    przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu, 
    kształtowanie umiejętności asertywnych,
    wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków, 
    wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
    rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa, 
    kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych, 
    rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych,
    wskazanie negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnienia od komputera, telefonów,
    Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.


pobierz Plan Pracy Szkoły

Szukaj na stronie

Wydarzenia
Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 2429105 osób