}
logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest czwartek 29 października 2020, dziś są imieniny: Euzebii i Narcyza

Biblioteka

dodano: 2019-10-04 08:07:02

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

mgr  ANNA BOCHNIARZ - MUTKOWSKA

 

poniedziałek 

7:30 - 14:00 

 

wtorek - czwartek

7:30 - 13:30

 

piątek

7:30 - 13:00

 

Zadania biblioteki:

1.  Praca organizacyjno - techniczna

a)  planowanie i sprawozdawczość,

b)  organizacja lokalu,

c) gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów (konserwacja księgozbioru, opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne, organizowanie różnorodnych akcji celem pozyskania książek),

d)  organizacja warsztatu informacyjnego z różnych źródeł (uzupełnianie i rozbudowanie kartoteki zagadnieniowej, uzupełnianie katalogów),

e)  udostępnianie zbiorów,

f)    organizacja warsztatu dydaktycznego.

2.  Praca pedagogiczna

a)  udostępnianie zbiorów w czytelni i wypożyczalni,

b)  działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych (pomoc w doborze literatury w zależności od wieku, zainteresowań, poziomu intelektualnego, udzielanie porad i informacji katalogowych, bibliograficznych, tekstowych, inspirowanie czytelnictwa poprzez gazetki ścienne, wystawki książek, wykazy nowości, konkursy czytelnicze),

c)  lekcje z edukacji czytelniczej oraz instruktaż indywidualny,

d)  rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, kształtowanie postaw moralnych zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami (rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań – pomoc w doborze lektury, zwrócenie szczególnej uwagi na czytelników mających kłopoty z czytaniem i otoczenie ich opieką, organizowanie imprez czytelniczych np. konkursy czytelnicze, uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, kształtowanie nawyków tworzenia własnego księgozbioru).

3. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym (udzielanie pomocy w zakresie doboru literatury nauczycielom przedmiotowcom, wychowawcom klas, opiekunom kół zainteresowań w ich codziennej pracy, w doskonaleniu się i pracy twórczej w organizowaniu imprez szkolnych).

 

 

Szukaj na stronie

Wydarzenia
Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 2586187 osób