Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Pasowanie na czytelnika

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca                    wzruszeniem.”                                                                 

Kornel Makuszyński

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka.

Nic więc dziwnego, że ślubowanie przyszłych czytelników z klas I a i I b, które odbyło się 15 listopada 2022 r. było dla nich ogromnym przeżyciem, gdyż nadszedł kolejny ważny dzień, wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Uczniowie musieli zdać, specjalnie na tę okazję przygotowany, krótki egzamin, podczas którego odgadywali bajkowe zagadki i odpowiadali na pytania. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności Pani Dyrektor Iwony Blatkiewicz złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

„My uczniowie pierwszej klasy,
Uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać,
Krzywdy zrobić im nie damy
I wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą,
Obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą!
PRZYRZEKAMY”

Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Na koniec wszyscy zostali poczęstowani pysznymi cukierkami i zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Warto wiedzieć, że do szkolnej biblioteki należy każdy uczeń naszej szkoły i nie trzeba się specjalnie zapisywać, czytelnikiem jest się od pierwszej do ósmej klasy. Zapraszamy wszystkie dzieci!!!

Serdecznie dziękujemy Pani Beacie Widerskiej za piękne przygotowanie uroczystości.

Barbara Wasiluk
Katarzyna Grzelak