Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Rozpoczęcie roku szkolnego w Przedszkolu

1 września w Przedszkolu Samorządowym w Stepnicy odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Dyrektor Iwona Blatkiewicz przywitała zebranych gości: Pana Andrzeja Wyganowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, Panią Agnieszkę Makowska Przewodniczącą Rady Miejskiej, Panią Dorotę Bednarczyk Inspektor ds. Oświaty oraz rodziców i naszych przedszkolaków. Gratulujemy awansu zawodowego Pani Blance Synówce, która  w obecności Burmistrza Andrzeja Wyganowskiego złożyła uroczyste ślubowanie oraz otrzymała akt nadania nauczyciela mianowanego.

Wszystkim Przedszkolakom życzymy, aby czas spędzony w przedszkolu upłynął im na wesołej i radosnej zabawie.