Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Doradztwo zawodowe

ZSP Stepnica

Program doradztwa zawodowego 2023-2024

Przewodnik ósmoklasisty

https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html

Rekrutacja

https://www.youtube.com/watch?v=jW-uN9D8_Ao

https://www.youtube.com/watch?v=E2LPf4R16KY

Informacja o zawodach

https://padlet.com/Mapa_Karier

Informacja o szkołach ponadpodstawowych

Technikum

https://www.youtube.com/watch?v=I01zlr9gbeI

Szkoła branżowa

https://www.youtube.com/watch?v=hfeAFy8AGc0

https://szkoly-branzowe.edubaza.pl/

Liceum

https://www.youtube.com/watch?v=rzV7n2FLDzg

Ścieżka kształcenia

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

Testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych dla klas 7-8

Na poniższych stronach internetowych możesz znaleźć testy służące do samodzielnego określenia Twoich predyspozycji. Wykonując je, możesz otrzymać informację o swoich zainteresowaniach, o tym co lubisz, w czym będziesz dobry.

https://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/krok-1.html

https://zawodowe.info/

Test osobowości

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci?fbclid=IwAR11wGg6UDmNahni3Q-MNx1-bU_2uToWenUkXOj05zwHvj0Zp8-vXqemuMI

Test predyspozycji YEP

https://yep.academy/testy/?fbclid=IwAR2JUSK_CU-kSPvP2JF8jtN5EG2b1vGDchQIkafnU7xrbxoNw4qJ0UdNMXY

Który z 8 typów inteligencji u Ciebie dominuje?

https://www.quizme.pl/q/sewerynafreud/ktory_z_osmiu_typow_inteligencji_u_ciebie_dominuje

Jaki jest Twój typ temperamentu?

https://www.quizme.pl/q/focus/jaki_jest_twoj_typ_temperamentu

Testy predyspozycji zawodowych

https://zawodowe.info/

https://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/