Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Przedszkole

Ramowy plan dnia

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

8.00 – 9.00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: układanki, budowle z klocków, rysowanie. Kontakty indywidualne z nauczycielką.

9.00 - 9.10

Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9.10 – 9.30

Śniadanie.

9.30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne zgodne z programem wychowania przedszkolnego.

10.30 – 11.30

Czynności samoobsługowe w szatni. Spacery, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody, wycieczki.

11.30 – 12.00

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zajęcia indywidualne i wyrównawcze wg. potrzeb w grupie.

12.00 - 12.10

Zabiegi higieniczne przed obiadem.

12.10 – 12.30

Obiad.

12.30 – 13.30

Odpoczynek - zabawy relaksacyjne, oglądanie bajek, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę.

13.30 – 14.00

Podwieczorek.

14.00 – 16.00

Zabawy dowolne, dydaktyczne, ruchowe, konstrukcyjne, ze śpiewem, układanie puzzli, itp. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Informacje