Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Program "Poznaj Polskę"

ZSP Stepnica

Szkoła Podstawowa w Stepnicy w roku 2023 przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Założeniem programu jest organizacja i udział uczniów w wycieczkach mających na celu zwiedzanie różnych miejsc na mapie Polski. Są to wycieczki edukacyjnych, które pozwalają odkryć  bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.

Planując wycieczkę, uczniowie i nauczyciele mogli wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.

W ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W ostatniej edycji przedsięwzięcia przewidziano składanie wniosków dla szkoły podstawowej:

 •  maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 •  maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 •  maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200.

Nasza szkoła złożyła wnioski i otrzymała dofinansowanie do 5 wycieczek.

 1. Kraków, Wadowice, Wieliczka – trzydniowa – klasa ósma
 2. Wolin, Międzyzdroje – jednodniowa – klasa pierwsza
 3. Gdańsk, Gdynia, Malbork – trzydniowa – klasy piąte, szóste
 4. Gdańsk, Gdynia Malbork – trzydniowa – klasy czwarte
 5. Toruń – trzydniowa – klasy trzecie

Wiosną 2023 roku odbyły się dwie wycieczki – do Międzyzdrojów i Krakowa, pozostałe trzy zostały zaplanowane w okresie jesiennym po wakacjach.