Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Serdeczna karteczka

ZSP Stepnica

Innowacja pedagogiczna "Serdeczna karteczka - kształtujemy postawy społeczne i rozwijamy swoją kreatywność" to innowacja metodyczno - organizacyjna, dotycząca edukacji plastycznej i społecznej. Obejmuje wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych w procesie rozwijania swobodnej ekspresji plastycznej oraz kształtowanie postaw społecznych. Skierowana jest do uczniów klas I-III. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od października 2022 do maja 2023 roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji plastycznej i społecznej i obejmować będą dwa spotkania w każdym miesiącu.

Koordynator - Katarzyna Grzelak