Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

 „AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

Pierwszy okres nauki w szkole to bardzo ważny etap w życiu dzieci. Wkraczają w zupełnie nowy, obcy świat, którego dopiero muszą się nauczyć. To także, czas, w którym dzieci stają się bardziej samodzielne, próbują nowych rzeczy, a ciekawość jest motorem ich działań. Dlatego tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć je zasad bezpieczeństwa i przekazywać wiedzę, która sprawi, że będą wiedziały, co zrobić w trudnych sytuacjach. Z tego względu nasza szkoła dołączyła do projekty „AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”.

„AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Projekt realizowany był przez cały rok szkolny 2023/2024 w klasach pierwszych wśród naszych najmłodszych uczniów. Po zrealizowanych zajęciach oraz przeprowadzonym „Teście bezpieczeństwa” wśród uczniów nasza szkołą otrzymała certyfikat. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Koordynator programu: Marta Zdolska