Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

English Special

,,English special days” to ogólnopolski projekt edukacyjny, w którym udział w tym roku szkolnym wzięli uczniowie klas drugich. Projekt ma na celu budzeniezainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach scenariuszy zajęć ,,dni nietypowych”. Klasy drugie poprzez gry, zabawy, filmy i dodatkowe materiały utrwalały swoją wiedzę z zakresu znajomości takich zwyczajów i świąt jak: Halloween, St. Patric’s day, St. Nicholas’ day, Valentine’s day, Easter oraz Firefighters’ day.

K. Grzelak