Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Poznajemy Polskę - dzień trzeci - 06.10.2023 r.