Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

PROJEKT EDUKACYJNY WE – Young People See Nature