Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Harmonogram przewozów od 27.02.2023 r.

Harmonogram przewozów szkolnych na terenie Gminy Stepnica
w roku szkolnym 2022/2023 obowiązujący od 27.02.2023 r.

Kierunek - Stepnica Czarnocin

Przywóz

6.35 Stepnica -  6.45 Budzień - 6.55 Kotlinka - 7.30 Czarnocin  - 7.35 Kopice

- 7.40 Gąsierzyno - 7.45 Piaski - 7.50 Stepnica

Odwóz

I) 12.45 Stepnica - 12.55 Budzień - 13.05 Kotlinka - 13.15 Zielonczyn - 13.20 Miłowo - 13.30 Piaski  - 13.35 Gąsierzyno - 13.40  Kopice - 13.45 Czarnocin - 14.05 Stepnica

Odwóz

II) 15.20 Stepnica –15.30 Budzień -  15.55 Miłowo – 16.05 Piaski – 16.10 Gąsierzyno – 16.15 Kopice – 16.20 Czarnocin – 16.40 Stepnica

Kierunek -  Stepnica Racimierz

Przywóz

6.20 Stepnica - 6.40 Żarnówko - 7.00 Jarszewko -7.15 Racimierz  - 7.35 Miłowo
- 7.45 Zielonczyn - 7.55 Stepnica

Odwóz

14.35 Stepnica - 14.45 Kotlinka - 15.00 Zielonczyn - 15.25 Racimierz - 15.40 Jarszewko – 15.55 Żarnówko - 16.15 Stepnica