Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

W piątek, 23 czerwca 2023 roku odbył się apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Było to uroczyste wydarzenie, w którym uczestniczyli uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście, w tym Pan Andrzej Wyganowski - Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, Pani Agnieszka Makowska Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Dorota Bednarczyk - inspektor ds. oświaty, Pan Grzegorz Masternak - przewodniczący Rady Rodziców oraz członkowie zarządu Pan Grzegorz Klepinowski i Pani Marta Zdolska.

W imieniu całej społeczności szkolnej dyrektor wyraziła podziękowania władzom gminy, Panu Burmistrzowi i Radnym za wsparcie w rozwiązaniu problemów i potrzeb wynikających w ciągu roku szkolnego.

Nauczyciele otrzymali szczególne słowa uznania za ich poświęcenie i oddanie w pracy z uczniami. Dzięki ich zaangażowaniu nasi uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności, pasji oraz zdobywania nowej wiedzy.

Podziękowania skierowała również do pracowników obsługi i administracji, którzy codziennie dbają o porządek, bezpieczeństwo uczniów oraz prawidłową organizację pracy szkoły. Ich zaangażowanie i wysiłki przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania placówki.

Podziękowania otrzymali rodzice, opiekunowie oraz przyjaciele szkoły za wsparcie i zaangażowanie w życie szkolne. Dzięki ich pomocy udało się zrealizować w szkole wiele planowanych działań, które przyczyniły się do rozwoju naszej społeczności.

Dla absolwentów, którzy opuszczają mury naszej szkoły był to moment pełen emocji, sentymentu i wzruszeń. Otrzymali życzenia osiągnięcia wielu sukcesów i spełnienia marzeń w kolejnym etapie życia. Uzyskali solidny fundament edukacyjny, którym będą mogli posługiwać się w przyszłości.

Następnie Pan Andrzej Wyganowski Burmistrza Miasta i Gminy wręczył nagrody finansowe ufundowane dla absolwentów szkoły Oliwiera Lewandowskiego i Emila Bednarczyka oraz najlepszej uczennicy Amelii Masternak, którzy uzyskali najwyższą średnią. Wyróżnieni nagrodą finansową zostali również najlepsi sportowcy, których uhonorowano za osiągnięcia w tenisie stołowym trenowanym pod okiem Karola Kani.

Wreszcie dyrektor podziękowała uczniom za ich zaangażowanie, ciężką pracę i determinację w osiąganiu wyznaczonych celów. Pogratulowała promocji do kolejnej klasy. Najlepsi otrzymali nagrody i podziękowania, a ich rodzice listy gratulacyjne. Nagrody dla uczniów ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej, dyrekcja szkoły oraz Samorząd Uczniowski.

Podczas uroczystości Pan Burmistrz i dyrektor szkoły pożegnali nauczycielkę, Panią Lidię Wyzińską. Otrzymała wyrazy uznania za wieloletnią pracę w szkole, jej poświęcenie i oddanie wobec uczniów oraz wysiłki włożone w rozwój szkoły.

Pożegnano również nauczycielki opuszczające naszą placówkę Panią Magdalenę Zawadzką – pedagog szkoły oraz Panią Annę Psiuk, nauczycielkę religii.

Na zakończenie dyrektor życzyła wszystkim udanych, bezpiecznych i radosnych wakacji. Zachęcała uczniów do czerpania radości z wakacyjnych przygód, poszerzania horyzontów i odkrywania nowych pasji, a nauczycielom regeneracji i odpoczynku.