Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

"Polska moja Ojczyzna"

" Polska moja Ojczyzna"

W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej ojczyzny, do ziemi rodzinnej oraz wpajamy szacunek dla symboli narodowych. Z okazji " Święta Niepodległości" grupa Krasnale utrwaliła wiadomości dotyczące wiedzy na temat naszej ojczyzny.

A. Krawczyk