Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2023/24

         

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy
ogłasza zapisy dzieci do Przedszkola Samorządowego
na rok szkolny 2023/2024

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023
zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej
Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2023/2024 do dnia 28 lutego 2023 r.

Rodzice zgłaszający dziecko po raz pierwszy wypełniają
"Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola"
w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

(Formularze deklaracji są do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie)

Harmonogram rekrutacji:

 • Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: do 28 lutego 2023 r.
 • Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy: od 01 do 31 marca 2023 r.
 • Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną: od 03 do 14 kwietnia 2023 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 17 kwietnia 2023 r.
 • Pisemne potwierdzanie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do placówki: od 18 kwietnia do 24 kwietnia 2023 r.
 • Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 25 kwietnia 2023 r.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Składanie wniosków przez rodziców: od 08 do 12 maja2023 r.
 • Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną: od 15 do 19 maja 2023 r.
 • Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 22 maja 2023 r.
 • Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki od 23 maja do 29 maja 2023 r.
 • Publikacja listy przyjętych: 30 maja 2023 r.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 

Potwierdzenie woli