Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2024/2025

        

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

ogłasza zapisy dzieci
do Przedszkola Samorządowego

na rok szkolny 2024/2025

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024
zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej
Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2024/2025 od 19.02. 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.

Rodzice zgłaszający dziecko po raz pierwszy wypełniają
"Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola"
w roku szkolnym 2024/2025 w terminie od 01.03.2024 r. do 29.03.2024 r.

(Formularze deklaracji są do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie)

Harmonogram rekrutacji:

 • Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: do 29 lutego 2024 r.
 • Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy: od 01 do 29 marca 2024 r.
 • Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną: od 02 do 09 kwietnia 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 kwietnia 2024 r.
 • Pisemne potwierdzanie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do placówki: od 15 kwietnia do 22 kwietnia 2024 r.
 • Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 24 kwietnia 2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola przez rodziców: od 06 do 13 maja 2024 r.
 • Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną: od 14 do 20 maja 2024 r.
 • Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 23 maja 2024 r.
 • Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki od 24 maja do 31 maja 2024 r.
 • Publikacja listy przyjętych: 03 czerwca 2024 r.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli