Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia kodowania

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, klasa 2 i 3 – kształcenie motoryki, czyli sposobów prawidłowego i skutecznego wykonywania czynności, koncentracja uwagi, kształtowanie postawy organizatorskiej – samodzielne organizowanie pracy, kształtowanie postawy społeczno-moralnej – nauka odpowiedzialnego zachowania w działaniu.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 2a

Zajęcia indywidualne

Zajęcia - Laboratorium Przyszłości - kleimy klejem na gorąco

Warsztaty w MGOK

Warsztaty klasa 2 a i b drukarka 3D

Zajęcia rewalidacyjne WR

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii z uczniem klasy 8a Aleksandrem Kaliciakiem, 13 kwietnia - przygotowanie projektu do wydruku na drukarce 3D

Na zajęciach rozwijających uzdolnienia matematyczne Aleksander Kaliciak od 20 marca rozpoczął indywidualne zajęcia z zakresu tworzenia projektów 3d w programie tinkercad, oraz drukowanie własnych projektów. Drukowane projekty, są powiązane z matematyką, fizyką czy np. szkołą. Systematycznie projekty stają się coraz trudniejsze, bardziej zaawansowane. Obecnie projektowane są pomoce dla klasy 3b

Breloczek żaba wykonany na drukarce 3D na zajęciach rozwijających uzdolnienia z biologii z Aleksandrem Kaliciakiem uczniem kl 8a