Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Zajęcia dodatkowe

Przedszkoliada - zajęcia płatne
Język angielski - bezpłatnie wszystkie grupy
Religia - w 5 i 6 latkach
Logopedia
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia społeczno-emocjonalne
Zajęcia integracji sensorycznej