Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Wokół symboli narodowych

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Wokół symboli narodowych”, który został ogłoszony przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 2 i 3.  Celem konkursu było upowszechnienie i popularyzacja wśród młodzieży znajomości historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych.

Do konkursu przystąpiło 12 uczniów z klas młodszych. Wszystkie wyniki konkursu zostały przekazane do organizatora konkursu. Czekamy na ogłoszenie wyników.

Na szczeblu szkolnym największą liczbę punktów zdobyli (do zdobycia było 46 punktów):

  1. Synówka Jagoda - 42
  2. Wiśniowska Martyna, Gwiazdowska Nina - 41
  3. Makowski Wojciech - 40

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

GRATULUJEMY WIEDZY