Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

DZIEŃ ZIEMI

DZIEŃ ZIEMI 
Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana 22 kwietnia 1970 roku z inicjatywy amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. 

W tym roku hasło przewodnie Dnia Ziemi to: „Planeta kontra plastik”. Celem obchodów tego święta jest promowanie postaw proekologicznych i budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.
 W tygodniu poprzedzającym Dzień Ziemi, w naszej szkole odbyło się wiele działań związanych z ochroną naszej planety Ziemi. Wielu nauczycieli wraz z uczniami podczas swoich lekcji włączyło się do działań na rzecz ochrony środowiska.
 Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole obejmowały:
➢ wystawę ekologiczną,
➢ zbiórkę plastikowych nakrętek,
➢ gazetki ścienne w klasach,
➢ pogadanki na lekcjach biologii i godzinach wychowawczych na temat „Co niszczy naszą planetę”,
➢ uczniowie na lekcjach biologii pisali listy do Ziemi,
➢ uczniowie klas I – III wykonywali ze swoimi wychowawcami plakaty o treści ekologicznej
➢ na zajęciach koła ekologicznego podejmowałam tematy dotyczące globalnego ocieplenia, problemów z wodą pitną, nadmierną produkcją plastiku i problemami z jego utylizacją, a także uczniowie są zachęcani do selektywnej zbiórki odpadów.

Nauczycielka biologii Anna Kaleczyc