Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Dzień Patrona 2023

Dzień Patrona 2023

WIATR W ŻAGLE

Kapitan Kapitanów Konstanty Maciejewicz

 

            W tym roku szkolnym przygotowania do obchodów święta szkoły rozpoczęły się już
od września. Burza mózgów wśród organizatorów rozszalała się na tyle, że nie raz,  nie dwa trzeba było okiełznać wyobraźnię i zapędy współtwórców. I tak naprawdę dzięki zaangażowaniu, życzliwości i pomysłowości wielu osób ze szkoły i środowiska udało się nam w tym roku uczynić Dzień Patrona prawdziwym świętem całej społeczności.
            Zwieńczeniem tych działań był uroczysty apel w dniu 29 listopada br., podczas którego zaprezentowana została część artystyczna w rytmie szant i poezji Włodzimierza Ścisłowskiego, poprzedzona przemówieniem pani Iwony Blatkiewicz- Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością pan Andrzej Wyganowski – Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, pan Grzegorz Masternak - przewodniczący Rady Rodziców oraz państwo Irena i Stanisław Tarnowscy.  W dalszej części nasi szacowni goście- absolwenci Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie pani Marlena Smolarek i Krzysztof Kołodziej przedstawili prezentację  „Kapitan Kapitanów kiedyś i dziś”,  a także akcesoria związane z pracą na morzu i zawodem marynarza. Następnie przeszła radosna parada  uczestników konkursu na przebranie „Wodne stworzenia, stwory i potwory”. Oczekiwanie na ogłoszenie wyników umilała nam piracka zumba poprowadzona przez uczennice Darię Ralko i Amelię Masternak. Na koniec pani Agnieszka Makowska i pani Stefania Grzesiak ogłosiły wyniki,
w organizowanych pod godłem Dni Patrona, konkursach.

1. Konkurs wiedzy o patronie szkoły i morzu:

I miejsce- Ksawery Klepinowski

II miejsce- Aleksandra  Strzelczyk

III miejsce- Piotr Olechowski

Wyniki zostały uzyskane przez uczestników w teście online, przygotowanym i przeprowadzonym pod kierunkiem pani Agnieszki Makowskiej.

2. Konkurs plastyczny „Rejs moich marzeń” na wykonanie jednostki pływającej według własnego pomysłu:

I miejsce-Stanisław Denesiuk

II miejsce- Klaudia Woźnicka

III miejsce-Joanna Zwierz

Skład jury: Marlena Smolarek- inspektor ds. ładu przestrzennego i zamówień publicznych, Stefania Grzesiak, Joanna Zielińska- Dolna.

            Jesteśmy bardzo dumni z uczniów, którzy zaangażowali się w wykonanie tych przepięknych prac, które można podziwiać w holu szkoły.

3. Konkurs literacki „O czym morze opowiada?”, konkurs na wiersz o tematyce morskiej,

w którym oceniana była wartość artystyczna prac, walory i poprawność językowa
oraz oryginalność.

KATEGORIA: uczniowie klas I-IV.

I miejsce- Martyna Wiśniowska  „Bałtyk”

"Bałtyk"

II miejsce- Hanna Makowska  „Lato i morze”

"Lato i morze"

III miejsce- Wojciech Makowski  „Sen o morzu”

"Sen o morzu"

KATEGORIA: uczniowie klas V-VIII.

I miejsce- Lena Kotomska  „Mowa morza”

"Mowa morza"

II miejsce- Amelia Masternak  „O czym morze opowiada”

"O czym morze opowiada"

III miejsce- Oliwier Frankowski  „Kocham morze”

"Kocham morze"

Skład jury: Małgorzata Gałan – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy, Katarzyna Grzelak, Stefania Grzesiak.

4. Konkurs na przebranie: „Wodne stworzenia, stwory i potwory”.

I miejsce-Marcel Lipski

II miejsce-Gracjan Rudzik

III miejsce-Liliana Kaczemba

Skład jury: pani Adrianna Denesiuk- wicedyrektor szkoły, pani Marlena Smolarek, pan Krzysztof Kołodziej, pani Urszula Dowgiałło.

Składamy szczególne podziękowania dla:

               Dziękujemy członkom zespołu artystycznego pod opieką pana Witolda Kaleczyca. Piosenki wykonali uczniowie: Daria Wawrzyńska, Zofia Sawa, Zuzanna Strzelczyk, Michalina Spyrka, Maja Emanowicz, Zofia Czarnof, Roksana Nowak, Oliwier Frankowski, Szymon Matusiak, Mateusz Chełstowski Daria Ralko, Amalia Masternak, Elizawieta Waśkowska, Jagoda Synówka, Lena Biela, Klaudia Woźnicka, Nina Gwiazdowska, Liliana Banielewicz. 

                Dziękujemy recytatorom pod opieką pani Stefanii Grzesiak. W części artystycznej wystąpili:  Emilia Bakuła, Lena Bakuła, Katarzyna Gamułkiewicz, Hanna Lubczyńska, Aleksander Marian, Amelia Masternak, Daria Ralko, Blanka Solińska, Kacper Struk.

               Wspaniałe dekoracje wykonały panie nauczycielki: Aneta Rączkowska, Monika Łapińska, Joanna Zielińska- Dolna, Urszula Dowgiałło.
                Składamy serdeczne podziękowania również dla pani Anny Wojno za przygotowanie uczennic do pirackiej zumby oraz dla pani Joanny Wielechowskiej za pomoc przy porządkowaniu hali widowiskowo- sportowej.

          Dziękujemy bardzo naszym lokalnym sponsorom dzięki, którym mogliśmy zakupić słodki poczęstunek. W tym dniu pojawiło się 350 pączków, które osłodziły wszystkim uczestnikom wspaniały Dzień Patrona. Naszymi sponsorami byli  Spółka „Rybak” w Stepnicy, Anna Andreas - Gospodarstwo Rolne, Grzegorz Jeż Cukiernia-piekarnia w Stepnicy.

          Składamy specjalne podziękowanie dla pana Stanisława Tarnowskiego za wykonanie ruchomej rzeźby steru, która „zagrała” w inscenizacji.

          Nie sposób wymienić wszystkich, ale z całego serca składamy podziękowania dla pracowników obsługi, którzy z dużą życzliwością wspierali nasze działania w przygotowanie wystawy, dekoracji i poczęstunku.   Jak zwykle bez waszej pomocy, impreza nie byłaby taka udana.

          Specjalne podziękowania składamy dla Rady Rodziców za ufundowanie nagród w konkursach.

           Nad całością wydarzenia pracowały Agnieszka Makowska i Stefania Grzesiak

 

Stefania Grzesiak

Agnieszka Makowska

 


Galeria zdjęć