Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Dzień Zdrowego Śniadania w klasach I

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień. Dlatego 8 listopada 2023 r. z okazji Dnia Zdrowego Śniadania uczniowie klas pierwszych zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania oraz przypomnieli reguły zachowania się przy stole.

Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w zajęciach. Uczniowie przynieśli produkty potrzebne do zorganizowania zdrowego śniadania. Na stole znalazły się: pieczywo różnego rodzaju, masło, wędliny, jaja, sery, warzywa oraz różnego rodzaju dodatki. Dzieci potrafiły dzielić się produktami, działać wspólnie i zgodnie. Nie bały się próbować nowych smaków. Takie śniadanie było dla nich prawdziwą frajdą. Na twarzach promieniał uśmiech i zachwyt.
Po takim śniadaniu nie było mowy, by ktoś odszedł od stołu głodny. Dzieci nabrały dużo energii i mocy, aby sprostać szkolnym obowiązkom.

Była to niezapomniana przygoda edukacyjna na temat zdrowego odżywiania. Udział uczniów w Dniu Zdrowego Śniadania z pewnością przyczynił się do zwiększenia świadomość dzieci, na temat roli śniadania w życiu dziecka dla jego prawidłowego funkcjonowania.


Teresa Margas

Marta Zdolska