Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

MAGICZNY KUFEREK W KLASACH I-III

Jak już pewnie wiecie, klasy I-III czynnie uczestniczą w NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU
CZYTELNICTWA, a jednym z zadań są odwiedziny MAGICZNEGO KUFERKA. Dzisiaj MAGICZNY
KUFEREK powędrował do kolejnej klasy, tym razem do uczniów klasy 3b, którzy jednogłośnie
zadeklarowali, że lubią czytać książki.
Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. W
Polsce systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników. Fakt, że dzieci mało czytają, przekłada
się na ubożenie słownictwa uczniów, nieumiejętność wyrażania własnych myśli i sądów, dlatego
istotne jest zachęcanie do czytania i wypracowywanie nawyków czytelniczych. Pamiętajmy, że nikt nie
rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez inne osoby. W realizacji
projektu niezbędne jest współdziałanie wszystkich nauczycieli, dlatego dziękuję Pani Asi i Pani
Monice za pomoc w realizacji zadania.

Barbara Wasiluk