Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Patron szkoły

Kapitan żeglugi wielkiej Konstanty Maciejewicz urodził się 11.11.1890r. w Niemirowie na Podolu. W roku 1911 ukończył Morski Korpus W Petersburgu. Brał udział w I Wojnie Światowej 1914-1918r. Staż oficerski odbywał na słynnym krążowniku "Aurora". W roku 1916 przeszedł do służby w okrętach podwodnych. Tu zasłynął z zimnej krwi i odwagi ratując swoich marynarzy z zatopionego okrętu podwodnego AG - 15 i siebie, wystrzeleniem się wyrzutniami torpedowymi.

Patron szkoły

Po zakończeniu wojny współorganizuje pierwszą polską Szkołę Morską w Tczewie, gdzie początkowo jest pierwszym oficerem, a od 1972r. komendantem statku szkolnego "Lwów". W roku 1930 przeprowadzając do stoczni duńskiej z Francji zakupiony ze składek społeczeństwa pomorskiego przyszły statek szkolny „Dar Pomorza”, w czasie ciężkiego sztormu uratował wraz z załogą statek od niechybnego zatonięcia. Przez kilka lat był jego komendantem. Pod jego dowództwem, w roku szkolnym 1934/1935 "Dar Pomorza", jako pierwszy statek pod polską banderą, opłynął w ciągu 352 dni kulę ziemską.

W roku 1939 po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Gdyni, kpt. ż. w. K. Maciejewicz zostaje osadzony w Stutthofie. Po zwolnieniu wyjeżdża z rodziną na Lubelszczyźnie - tu pracował jako robotnik w tartaku, pomocnik młynarza, a nawet był piwowarem.

W 1945 roku dostaje polecenie zabezpieczenia obiektów Szkoły Morskiej w Gdyni. W maju tego roku powierzono kapitanowi zarząd administracyjny i naukowy szkoły. Po przeniesieniu Wydziału Nawigacyjnego PSM do Szczecina obejmuje tu stanowisko dyrektora PSM. W roku 1953 wydział nawigacyjny postanowiono przenieść z powrotem do Gdyni.

Kapitan odmówił przeniesienia. Odtąd pracuje w Polskim Rejestrze Statków, jako inspektor egzekwował przepisy z zakresu bezpieczeństwa na morzu. W roku 1962 przechodzi na emeryturę. Nadal pracuje jako konsultant w PRS-ie, jako ławnik w Izbie Morskiej, nadal zasiadał jako przewodniczący w kapitańskich komisjach egzaminacyjnych. W 1965 roku mając 75 lat - jako honorowy kapitan motorowca "Kruszwica" - odbywa rejs do Afryki Zachodniej. W 1971 brał czynny udział w uroczystościach jubileuszowych szkolnictwa morskiego w Polsce.

Za swą wieloletnią pracę pedagogiczną był odznaczony szeregiem odznaczeń państwowych. Konstanty Maciejewicz zmarł w Szczecinie, w październiku 1972 roku w wieku 82 lat. Pozostał w pamięci i sercach tych, którzy go znali, jako nieustraszony żeglarz, wspaniały kapitan, wychowawca i przyjaciel młodzieży.


Hymn naszej szkoły

Ta woda daleka, to życie to sens,
I świat nasz ogromny i wielki to lęk,
Żaglowce przy kei marzeniem się śnią.
Noc pod żaglami, pod niebem nasz dzień.

ref. Uczymy się ciszy, uczymy się wiatru,
Odwagi i siły i męstwa i walk.
Uczymy się morza, uczymy się sztormu
I bycia człowiekiem, człowiekiem, o tak.

Cisza daleko rozpływa się w mgle.
I wchodzi tak blisko do serca do dna.
I stoi i śpiewa i tańczy i lśni,
Ktoś o „Macaju” gawędę nam śni.

ref. Uczymy się ciszy, uczymy się wiatru,
Odwagi i siły i męstwa i walk.
Uczymy się morza, uczymy się sztormu
I bycia człowiekiem, człowiekiem, o tak.

słowa: Weronika Gałecka
muzyka: Witold Kaleczyc