Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Porozmawiajmy o zdrowiu

Nasza szkoła w tym roku szkolnym brała udział w programie "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach", którego celem było uświadomienie rodzicom jak i uczniom jakie zagrożenia płyną z przyjmowania substancji psychoaktywnych. W ostatnim czasie wśród polskiej młodzieży zauważa się wzrost sięgania po tak zwane "nowe" używki, wśród których znajdują się również popularne leki. W czasie trwania programu odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Goleniowa, a także funkcjonariuszem Posterunku Policji w Stepnicy. W ramach programu odbyły się także zajęcia z panią pedagog Magdaleną Zawadzką. Zostały również przeprowadzone prelekcje dla rodziców uczniów. Program był przeznaczony dla uczniów i rodziców klas 5-7. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Katarzyna Malinowska