Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Program: Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

Program: Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

„ Moje mocne strony”

     Uczniowie klas V-VII wzięli udział w warsztatach, które miały na celu zwrócić uwagę uczniów na kształtowanie takich umiejętności jak: asertywność, radzenie sobie z trudnymi emocjami i stresem oraz wzmacniać poczucie własnej wartości. Wychowankowie dowiedzieli się, że problemy należy rozwiązywać, aktywnie poszukiwać pomocy, rozmawiać o przykrych, trudnych sytuacjach i zdarzeniach i pomagać innym w rozwiązywaniu problemów.

Dziękuję wychowawcom  klas V-VII za przeprowadzenie zajęć na godzinach wychowawczych.

szkolny koordynator projektu: Beata Widerska