Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

„Serdeczna karteczka”

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 1 – 3 po raz kolejny przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego,,Serdeczna karteczka”. Głównym jego celem jest wykonywanie kartek okolicznościowych dla ,,bohaterów” danego miesiąca, dzięki którym zapewniamy ich o naszej pamięci i szacunku do ich pracy oraz kształtujemy w dzieciach postawy społeczne. 

W październiku obdarowaliśmy kolorowymi kartkami z życzeniami kurierów i przewoźników z okazji ich święta,obchodzonego od 2004r. z inicjatywy przedsiębiorstw kurierskich.

W listopadzie z okazji Dnia Pracownika Socjalnegouczniowie wybrali się z kartką do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, gdzie zostali bardzo miło przyjęci i sprawili ogromną radość pracownikom.

Katarzyna Grzelak