Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Sprzątanie świata 2023

15 września 2023 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata - Polska organizowanej przez fundację Nasza Ziemia. W tym roku odbyła się jubileuszowa, bo już 30 akcja tego programu. Tegorocznym hasłem przewodnim akcji było - Sprzątanie świata łączy ludzi.
O godzinie 10:00 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz worki wyruszyli w wyznaczone miejsca zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem. Uczniowie klas I-III sprzątali teren wokół naszej szkoły, natomiast klasy IV-VIII wyruszyły na ulice naszego miasta..        

Ponadto w ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły podczas lekcji wychowawczych rozwiązywali Quiz dotyczący ekologii. Quiz dla klas I-III przeprowadzony  był w formie papierowej, natomiast w klasach IV-VIII przy użyciu smartfonów i komputerów. Wyniki konkursu były zaskakujące, udowodniły, że nasi uczniowie znają zasady proekologiczne i stosują je w życiu codziennym. W klasach I-III ze względu na dużą ilość uzyskanych wysokich wyników konkursu wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni. W klasach IV-VIII udało wyłonić się aż sześciu zwycięzców: Zofia Jankowska 4a, Michalina Dowgiałło 4a, Nina Gwiazdowska 4b, Katarzyna Gamułkiewicz 5b, Nikola Bogucka 5a i Wiktor Rogoś 6a.

Akcji patronował Pan Andrzej Wyganowski Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. Partnerem było również Stowarzyszenie Nowa Generacja Młodych Powiat Goleniowski, którego przedstawicielem był Maciej Dąbrowski.
Dziękujemy naszym uczniom i nauczycielom za zaangażowanie, promowanie ekologicznych postaw oraz podejmowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

 

Marta Zdolska