Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Zdjęcia w szkole

27 listopada 2023 r. fotograf będzie robił zdjęcia uczniom.  

Zgodnie z poniższa ofertą mogą to być zdjęcia indywidualne, klasowe, towarzyskie i inne.

Proszę uzgodnić z dzieckiem, czy będzie robiło zdjęcie i jakiego rodzaju.