Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Koordynatorzy szkolni projektu udostępnią Państwu formularze rekrutacyjne, na podstawie których uczniowie zostaną zakwalifikowani do zajęć oferowanych w projekcie.