Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna

Dyrektor -  Iwona Blatkiewicz
Zastępca Dyrektora - Adrianna Denesiuk -
plastyka, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne
 

Rajmund Bogacki - historia, technika, przyroda, wychowawstwo w klasie V B
Marcin Brzozowski - psycholog, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 
Katarzyna Grochowczak - język niemiecki, nauczyciel wspomagający, biblioteka
Katarzyna Grzelak - edukacja wczesnoszkolna, j. angielski, wychowawstwo w klasie II B
Stefania Grzesiak - język polski, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Izabela Jackowska - język angielski, wychowawstwo w klasie V A 
Natalia Kaczmarek - pedagog specjalny
Anna Kaleczyc - biologia, wdżwr, świetlica, wychowawstwo w klasie VI A 
Witold Kaleczyc - historia, muzyka, wychowawstwo w klasie VII A
Karol Kania - wychowanie fizyczne, gkk, geografia
Mariusz Kroczyński - język polski, wychowawstwo w klasie IV B
Piotr Listwoń - religia
Monika Łapińska - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawstwo w klasie III B
Agnieszka Makowska - chemia, wos, edb, informatyka, doradztwo zawodowe, wychowawstwo w klasie VIII a
Katarzyna Malinowska - geografia, matematyka
Teresa Margas - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, wychowawstwo w klasie I B
Płóciennik Alicja - matematyka
Aneta Rączkowska - plastyka, technika, świetlica, nauczyciel wspomagający, biblioteka,  wychowawstwo w klasie IV A
Barbara Wasiluk - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia informatyczne, biblioteka, wychowawstwo w klasie II A
Beata Widerska - język niemiecki, język polski, wychowawstwo w klasie VII B
Joanna Wielechowska - wychowanie fizyczne
Anna Wojno - pedagog, nauczyciel wspomagający
Agnieszka Witkowska-Kobyłka - fizyka, matematyka
Marta Zdolska - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, edukacja informatyczna, wychowawstwo w klasie I A
Joanna Zielińska-Dolna - edukacja wczesnoszkolna, etyka, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, integracja sensoryczna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawstwo w klasie III A


Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy administracji:

Żaneta Rudzik - główna księgowa
Renata Gwiazdowska - referent
Henryka Łastowska - specjalista kadr i płac
Monika Kuropatwa - sekretarz szkoły

Godziny pracy administracji: poniedziałek - piątek  7:00 - 15:00


Pracownicy obsługi:

Iwona Kaźmierczak - sprzątaczka
Iwona Kielak - sprzątaczka
Sylwia Komorowska - sprzątaczka
Wioletta Kubicka - sprzątaczka
Małgorzata Pochodaj-Pruciak - sprzątaczka
Ewa Skrzypczak - sprzątaczka
Malwina Sowińska - sprzątaczka
Tomasz Węcławek - konserwator