Logo ZSP Stepnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

Klasa I A  Marta Zdolska
Klasa I B Teresa Margas
Klasa II A  Barbara Wasiluk
Klasa II B Katarzyna Grzelak
Klasa III A Joanna Zielińska-Dolna
Klasa III B Monika Łapińska
Klasa IV A Aneta Rączkowska
Klasa IV B Mariusz Kroczyński
Klasa V A Rajmund Bogacki
Klasa V B Izabela Jackowska
Klasa VI A Anna Kaleczyc
Klasa VI B Stefania Grzesiak
Klasa VII A Witold Kaleczyc
Klasa VII B Beata Widerska
Klasa VIII A Agnieszka Makowska